יום שני, מאי 02, 2011

עדכון לגבי אימונים קרובים

2.5.2011, מוצאי יום השואה, אימון של קובי מתקיים כסדרו
8.5.2011, ערב יום הזיכרון לא יתקיים אימו
9.5.2011, ערב יום העצמאות,לא יתקיים אימון
10.5.2011, יום העצמאות, לא יתקיים אימון