יום חמישי, דצמבר 15, 2011

דרישות למבחני דרגה


Kyu 5 (40 training days)קיו 5 (40 ימי אימון)
Taino-Henkoטאינו הנקו
Forward roll, back rollגלגולים לפנים ולאחור
Morote-dori Kokyo-hoמורוטה דורי קוקיו הו
Shomen-uchi Ikyo (Omote, Ura)שומן אוצ'י איקיו (אומוטה, אור)
Katate-dori Kotegaeshiקטטה דורי קוטגאשי
Katate-dori, Jiyu-wazaקטטה דורי ג'יו ווזה
Riyote-dori, Jiyu-wazaריוטה דורי ג'יו ווזה
 
Kyu 4 (60 training days)קיו 4 (60 ימי אימון)
Shomen uchi Nikyo (omote, ura)שומן אוצ'י ניקיו (אומוטה, אורה)
Shomen uchi Sankyo (omote, ura)שומן אוצ'י סנקיו (אומוטה, אורה)
Gyakute dori Kotegaeshiגיקוטה דורי קוטגאשי
Katate dori Shihonage (omote, ura)קטטה דורי שיהונגה (אומוטה, אורה)
Kata dori, Jiyu wazaקטה דורי ג'יו ווזה
Morote dori, Jiyu wazaמורוטה דורי ג'יו ווזה
 
Weapons: first 5 jo suburiנשק: חמשת הראשונים מ: 20 ג'ו סובורי
 
Kyu 3 (80 training days)קיו 3 (80 ימי אימון)
Shomen uchi Yonkyo (omote, ura)שומן אוצ'י יונקיו (אומוטה, אורה)
Munetski Kotegaeshiמונצקי קוטגאשי
Riyote dori Shihonage (omote, ura)ריוטה דורי שיהונגה (אומוטה, אורה)
Shomen uchi Shihonage (omote, ura)שומן אוצ'י שיהונגה (אומוטה, אורה)
Katate dori Kaytenageקטטה דורי קיטנגה
Munetski, Jiyu wazaמונצקי ג'יו ווזה
Shomen uchi, Jiyu wazaשומן אוצ'י ג'יו ווזה
 
Weapons: 20 jo suburi, 7 ken suburiנשק: 20 ג'ו סובורי, 7 קן סובורי
 
Kyu 2 (100 training days)קיו 2 (100 ימי אימון)
Ushiro riyote dori Ikkyo (omote, ura)אושירו ריוטה דורי איקיו (אומוטה, אורה)
Ushiro riyo kata dori Ikkyo (omot., ura)אושירו ריו קטה דורי איקיו (אומוטה, אורה)
Yokomen uchi Shihonageיוקומן אוצ'י שיהונגה
yokomen uchi Ikkyoיוקומן אוצ'י איקיו
Yokomen uchi Iriminageיוקומן אוצ'י אירימי נגה
Yokomen uchi, Jiyu wazaיוקומן אוצ'י ג'יו ווזה
Jiyu waza, one personג'יו ווזה, פרטנר אחד
 
Weapons: 31 jo kataנשק: ג'ו קטה 31
 
Kyu 1 (120 training days)קיו 1 (120 ימי אימון)
Suwari waza:סוורי ווזה:
Shomen uchi Ikkyoשומן אוצ'י איקיו
Kata dori Ikkyoקטה דורי איקיו
Hanmi handachi:המני הנדצ'י:
Katate dori Shihonageקטטה דורי שיהונגה
Riyote dori Shihonageריוטה דורי שיהונגה
Ushiro riyote dori, Jiyu wazaאושירו ריוטה דורי, ג'יו ווזה
Ushiro riyo kata dori, Jiyu wazaאושירו ריו קטה דורי, ג'יו ווזה
Koshi nage, variationsקושי נגה
Jiyu waza, Randori, 2 personsג'יו ווזה, רנדורי, שני אנשים
 
Weapons: 13 jo kataנשק: ג'ו קטה 31